8 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ג' (22.10.2019)

00:00 - 02:00 nadin
00:00 - 02:00 esticam
00:00 - 06:00 daniellasex
00:00 - 06:00 hagar
00:00 - 06:00 simone
00:05 - 02:00 liel
05:00 - 11:00 lola
05:00 - 11:00 stav
05:00 - 11:00 yasmin
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של liel ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב