4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ב' (27.05.2019)

00:00 - 01:00 inbar
00:00 - 05:00 emanuela
00:04 - 01:00 kesem
00:09 - 05:00 coral
01:09 - 05:00 esticam
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של kesem ישראל המרכזתל אביב