4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ו' (21.02.2020)

00:00 - 02:00 noel
00:00 - 02:00 cleopatra
00:00 - 06:00 karren
00:00 - 06:00 shani_boobs
00:00 - 06:00 simone
00:05 - 02:00 natashali
05:00 - 11:00 nadin
05:00 - 11:00 hagar
05:00 - 11:00 neta
10:00 - 16:00 lola
10:00 - 16:00 yarin
10:00 - 16:00 nirina
15:00 - 21:00 limor
15:00 - 21:00 alexia
15:00 - 21:00 einav
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב