8 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ב' (08.08.2022)

00:00 - 02:00 karren
00:00 - 02:00 reut
00:00 - 06:00 yasmin
00:00 - 06:00 noel
00:00 - 06:00 simone
00:05 - 02:00 meshi
05:00 - 11:00 nirina
05:00 - 11:00 inbar
05:00 - 11:00 kesem
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב
שידור של kesem ישראל המרכזתל אביב