4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ו' (22.02.2019)

00:00 - 02:00 cleopatra
00:00 - 02:00 aline
00:00 - 06:00 simone
00:00 - 06:00 nicolee
00:00 - 06:00 reut
00:05 - 02:00 daniellasex
05:00 - 11:00 alexia
05:00 - 11:00 shilat
05:00 - 11:00 liel
10:00 - 16:00 yasmin
10:00 - 16:00 einav
10:00 - 16:00 coral
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של liel ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב