4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ב' (20.01.2020)

00:00 - 02:00 reut
00:00 - 02:00 meshi
00:00 - 06:00 yarin
00:00 - 06:00 inbar
00:00 - 06:00 karma
00:05 - 02:00 ana
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב