4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ה' (02.12.2021)

00:00 - 06:00 shoval
00:00 - 06:00 noel
00:00 - 06:00 inbar
00:00 - 02:00 reut
00:00 - 02:00 limor
00:05 - 02:00 aline
05:00 - 11:00 esticam
05:00 - 11:00 alina
05:00 - 11:00 neta
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב