8 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ד' (19.12.2018)

00:00 - 02:00 bianca
00:00 - 02:00 aline
00:00 - 06:00 ana
00:00 - 06:00 alina
00:00 - 06:00 emanuela
00:05 - 02:00 inbar
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב