4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ג' (23.07.2019)

00:00 - 01:00 bunnys
00:00 - 05:00 nicolee
00:04 - 01:00 emanuela
00:09 - 05:00 inbar
01:09 - 05:00 lola
05:00 - 11:00 shoval
05:00 - 11:00 daniellasex
05:00 - 11:00 neta
10:00 - 16:00 stav
10:00 - 16:00 alina
10:00 - 16:00 karren
15:00 - 21:00 natashali
15:00 - 21:00 nirina
15:00 - 21:00 lucy
20:00 - 00:00 shilat
20:00 - 00:05 hagar
20:00 - 00:00 karma

יום ד' (24.07.2019)

00:00 - 02:00 shilat
00:00 - 02:00 karma
00:05 - 02:00 hagar
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב