8 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ה' (29.10.2020)

00:00 - 02:00 neta
00:00 - 02:00 daniellasex
00:00 - 06:00 meshi
00:00 - 06:00 bunnys
00:00 - 06:00 alina
00:05 - 02:00 nirina
05:00 - 11:00 noel
05:00 - 11:00 shani_boobs
05:00 - 11:00 lucy
10:00 - 16:00 hagar
10:00 - 16:00 cleopatra
10:00 - 16:00 karren
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב